Szín – játék – költészet: Tanulmányok a nyolcvanéves Kilián István tiszteletére  Kilián István publikációi (1959–2013)

május 10th, 2013 § 0 comments

reciti könyv

Szín – játék – költészet: Tanulmányok a nyolcvanéves Kilián István tiszteletére, szerk. Czibula Katalin, Demeter Júlia, Pintér Márta Zsuzsanna, Budapest–Nagyvárad, Partium Kiadó – Protea Egyesület – reciti, 2013.

Kilián István pubikációi (1959–2013), összeállította Medgyesy S. Norbert, Budapest, Protea Egyesület – reciti, 2013.

Kilian80boritokep

„Nyolcvanadik születésnapján azt kívánjuk Kilián Istvánnak, az iskolateremtő tudósnak, a 2013. évi Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetejének, hogy a további évtizedeket is hasonló szellemi frissességgel és teljesítménnyel töltse. Érdeklődési körének, tanári és tudományos tevékenységi területeinek megfelelően a születésnapját köszöntő írásokat olyan drámai szerkezetbe rendeztük, amely több évszázad drámaírási szokásait és szabályait, a szövegtesthez csatolható apparátus változatait tartalmazza: prológust és epilógust, főcselekményt és allegorikus vonulatot, elő-, köz- és utójátékot – vagyis mindazon részeket, amelyekről Kilián Istvántól tanultunk.”

Letöltés egyben

Teljes könyv vágójellel (40 MB, nyomdai pdf)
Teljes könyv vágójel nélkül (8 MB, ebook-pdf)
Borítófájl

Tartalomletöltés

Mestereknek Mestere

Rövid cikkelyekben szedett tüköre a’ komédiának vagyis Argumentum
E’ Játék’ Személlyei
Tabula gratulatoria

Prologus azaz Elöljáró ábrázolás

D J
Köszöntő
M K
Latin köszöntés
L J
Kilián Pista köszöntése
S G
Emlékforgács együ-munkálkodásunk idejéből
Kilián István tanár úrnak 80. születésnapjára
K T
Oasis
K J – N Á
Születésnapi panegirikusz izé…

Actus Primus azaz Első Felhúzás

P M
Podolin plébániatemplomának 14. századi falkép-ciklusai a kortárs misztériumjátékok emlékét őrzik
B I
„Divus Kilianus”
(Pázmány Péter Szent Kiliánról)
D Á
A kalendárium és a teátrum világának érintkezései – avagy néhány adalék egy 17. századi szállóige „karrierjéhez”
M I
Szentmise
Kompilációs kérdések Kelemen Didák 1737-ben kiado prédikációjában
E A
Patachich Ádám nagyváradi könyvtárának történetéhez
M I
Nyelvi és tartalmi változások a 18. századi arisztokrata könyvtárakban Magyarországon
Szempontok és példák
P T
„Ode ad Hungaros”
Az 1797. évi magyar nemesi felkelés költészetéről

Actus Intermedius azaz (Első) közben-járó beszéd

S R
Hit, nem hit: „a ki hiszen a Kristusban és nem hiszen a Kristusnak, nincs igaz hite”
A győri Jó halál társulat kiadvány-finanszírozó tevékenysége a 18. század derekán

Actus Secundus azaz Második Felhúzás

A RJ
Terpsichore at the Jesuit stage – a glance in the past, a glimpse of the future
L K
Musik im Piaristendrama des 17. und 18. Jahrhuderts
I K
The Art of Fire in Open-Air Spectacles in Eighteenth-Century Poland
B O
Két gyűrű mind fölö
Képvers Bahyány-Stramann Ádám és Illésházy Terézia esküvőjének alkalmából
K R
Georgius Zrunek kétnyelvű karácsonyi miséi
C R I
„Apollo serge az Erdőre megy”
Tavaszi recreatio és diákpoézis a 18–19. században
T GN
Élőképek a 19. századi Erdély színpadjain
J J – S L
Küldöem kegyelmednek egy epithalamiumot és egy genethliacumot
Költészeti és életrajzi adalékok a neolatin poéta, Székelyhidi Nethlebius/Nethlébius Mihály működéséhez

Actus Intermedius azaz (Második) közben-járó beszéd

S B
„Na, én lépek… Unom a banánt…”
Egy fiatal képverskutató esete Kilián Istvánnal

Actus Tertius azaz Harmadik Felhúzás

D Á
„Non nasci optimum” (Plin. Nat. hist. VII 4.)
Egy gnomikus toposz vándorútja
G T
A Földanya dicsérete az idősebb Pliniusnál
M. N I
A Margit-legenda hiányzó eleje és a Pray-töredék
M H
Aranymetszés egy 15. század végi magyar−latin ikervers párhuzamos szövegében
B J – G B
Laudáció és világboldogítás
S L
Ioannes Bocatius eposza, a Matthiados carmina heroica (Kassa, 1614)

Actus Intermedius azaz (Harmadik) közben-járó beszéd

P A
Kiválasztott, mint a Nap

Actus Quartus azaz Negyedik Felhúzás

JM V
Onze thèses sur les acteurs du théâtre des jésuites de la première modernité
M S. N
Két, 18. századi iskoladráma, amely egy-egy Kilianushoz kötődik
K E
Charintus, a gyermeki szeretet példája
Nagyszombatban nyomtato iskoladráma-program az Uherské Hradiště-i jezsuita kollégium számára
S S
A kolozsvári Ként kapáló szövegváltozatai
K I
Folklór és mindennapi élet a 18. századi protestáns iskoladrámákban
S N. L
Joseph Franz von Hadwich Bahyány Lajos nádort köszöntő színjátéka
N S
Philibertus látomásának útja egy iskoladrámáig
C K
Az alkalmi játéktól a rekreációig
S P
Magyar színművek olasz fordításban és az olasz színházak műsorán
B Á
A „szórakozás tanyája” – forrásközlés az 1766-os cseklészi vigasságról
N I
Katona József Ziska című drámája kéziratának ortográfiája
JS S
Szigetvárad
Drámakézirat Nagyvárad 1660-as ostromáról

Actus Intermedius azaz (Negyedik) közben-járó beszéd

K A
Szárnyal a dal

Actus Quintus azaz Ötödik Felhúzás

G L
A bíró, a kertész és a kritikus Metaforák Kölcsey kritikai írásaiban
H. K M
A sikertelen színdarabíró Orczy Emmuska útja a világsiker felé
S F SJ
Paul Claudel Angyali üdvözlete
S G A
Szentek és szentségtörők (Arany János: Toldi estéje)
S J
A tüzes barát meg a nazarénusok
K Z
A kézírás és a kéziratos könyvek szerepe az orosz modernség kultúrájában
B M
A katolikus iskolai színjátszás továbbélése a 20. századi Erdélyben
P M Z
A passiójátékok és a politika a 20. században

Epilogus azaz A példának utolsó ábrázolása

„A mai diákoknak is ezt a jól bevált módszert javasolom!”
Interjú Kilián Istvánnal, a
Mestereknek Mesterével
ISBN 978-606-8156-45-3
ISBN 978-963-7341-95-3
A kötet megjelenését az OTKA 83599. számú programja, a Partiumi Keresztény Egyetem és a Lectio Kulturális Egyesület támogaa.

by-nc-sa

Könyvünk a Creative Commons Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább! 2.5 Magyarország Licenc feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható. Éljen jogaival!

Borítóterv: Bánffi-Benedek Andrea
Tördelte/WEB: Hegedüs Béla

Kilián István publikációi
(1959–2013)

Teljes kiadvány vágójel nélkül (132 KB, ebook-pdf)
ISBN 978-963-7341-96-0

by-nc-sa

Könyvünk a Creative Commons Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább! 2.5 Magyarország Licenc feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható. Éljen jogaival!

Összeállította: Medgyesy S. Norbert
Tördelte/WEB: Hegedüs Béla

Tartalom

Vélemény, hozzászólás?