Tüskés Gábor új könyvéről

december 11th, 2013 § 0 comments

autoreferátum

Tüskés Gábor, Hagyomány és kritika: Könyvek, könybírálatok a kora újkori európai irodalom és művelődés történetéhez, Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2013.

A kötet négy fejezetre osztva hatvan könybírálatot és opponensi véleményt tartalmaz az elmúlt harmincöt évben itthon és külföldön napvilágot látott művekről; a kritikák egy része itt jelenik meg először. A válogatás tematikus súlypontját a XVI–XVIII. századi közép-európai irodalom és művelődés alkotja, kitekintéssel a nyugat-, dél- és kelet-európai irodalmakra, eszmetörténeti folyamatokra. Az összeállítás fő célja a rendszerint új alapkutatások eredményeit közreadó forráskiadások, monográfiák, tanulmánykötetek és más szakmunkák bemutatása, értékelése, következtetéseinek továbbgondolása és beillesztése átfogó összefüggésekbe. A tárgyalt művek és a bírálatok ma is ösztönözhetik a kutatást, fejleszthetik a szakmai gondolkodást, segíthetik elvi, módszertani, terminológiai kérdések tisztázását és hozzájárulhatnak az érintett tudománytörténeti folyamatok pontosabb megismeréséhez.

A fejezetcímek:

I. Műfajok, szöveg- és kiadványtípusok;

II. Művelődés- és eszmetörténeti folyamatok;

III. Irodalom és képzőművészet;

IV. Neolatin és német irodalom, komparatisztika, tu­do­mány­­­tör­té­net.

A tárgyalt művekben vizsgált vagy kiadott szerzők között található például Abraham a Sancta Clara, Bessenyei György, Daniel Cramer, Dugonics András, Erasmus, Esterházy Pál, Goethe, a Gotsched-házaspár, Lessing, Luther Márton és II. Rákóczi Ferenc. A bírált művek szerzői, szerkesztői és kiadói közé tartozik például Bálint Sándor, Italo Michele Battafarano, Bene Sándor, Bitskey István, Peter Blickle, Bernard Bray, Franz M. Eybl, Fabiny Tibor, Hopp Lajos, Elisabeth Klecker, Pál József, Penke Olga, Szörényi László, Tóth István György, Werner Welzig és Zemplényi Ferenc.

A kötetet a bírálatokban tárgyalt művek jegyzéke és névmutató egészíti ki.

Bolti ára: 2400,- Ft.

Tartalom

Vélemény, hozzászólás?