Literatura 2013/3 (XXXIX. évfolyam)

október 15th, 2013 § 0 comments

autoreferátum

Megjelent a Literatura 2013/3-as száma.

Tartalom

Tanulmány

 • Szili József
  Ágoston-féle ördöglakat – Az augustinusi hit stílusbravúrja: prózába rejtett, többszörösen összetett önszerkesztő, önzáró szövegalakzat –
 • Horváth Györgyi
  Antipolitika a magyar irodalomtudományban a ’90-es években

Műértelmezés

 • Bazsányi Sándor
  „Ez irodalom” – Kosztolányi Dezső Esti Kornéljának Tizenharmadik, Tizenötödik és Tizenhatodik fejezete (melyekben látványosan kiteljesedik esztétika és etika szépirodalmi tükörjátéka) –
 • Deczki Sarolta
  Vonat a semmibe – Tar Sándor: A 6714-es személy

Műhely

 • Kálmán C. György
  Az újrafelfedezés lehetőségei – rendszerek és irodalomelmélet
 • Z. Varga Zoltán
  Szöveg – Mű, olvasás – írás – Roland Barthes szövegelmélete negyven év múltán –
 • Hajdu Péter
  Az epikureus fordulat és Horatius Ars poeticája

Literatura-díj

 • Inzsöl Kata
  Urbanizáció, asszimiláció, idegenség – Kóbor Tamás: Ki a gettóból
 • Jánosa Eszter
  Duchamp-öröknapok – Személyesség és személytelenség Tandori Dezső „élet-művében” –

Szemle

 • Bollobás Enikő
  A másik Woolf, más Woolfok, a Woolfok másikjai – Séllei Nóra: A másik Woolf – Kulturális (ön)reflexivitás Virginia Woolf harmincas évekbeli szövegeiben

Tartalom

Tagged

Vélemény, hozzászólás?