Hagyományfrissítés, 1.

december 28th, 2012 § 0 comments

reciti könyv

Szívből jövő emlékezet:  Tanulmányok Kölcsey Ferenc Nemzeti hagyományok című írásáról, szerk. Fórizs Gergely, Budapest, reciti, 2012 (Hagyományfrissítés, 1).

Jelen kötet szerzői Kölcsey Ferenc Nemzeti hagyományok címen ismert írásának újraolvasására vállalkoznak. A tanulmányok változatos kiindulópontú (klasszika-filológiai, eszmetörténeti, kritikatörténeti, tudománytörténeti, folklorisztikai, filozófiatörténeti és irodalomtörténeti), de minden esetben szövegközeli elemzései a tárgyalt szöveg új értelmezési lehetőségeinek megteremtésén túl hozzájárulnak a bölcsészeudományok egyes módszertani beidegződéseinek felülvizsgálatához.

Szívből jövő emlékezet

Sorozatszerkesztő

Fórizs Gergely

A kötet a Magyar Tudományos Akadémia Könyv- és Folyóiratkiadó Bizosága támogatásával jelent meg.

A borítón: a kalotadámosi református templom szószékkosarának kazeája (Mihály Ferenc fotója nyomán)

Könyvünk a Creative Commons Nevezd meg ! – Ne add el ! – Így add tovább! . Magyarország Licenc (http://creativecommons.org/licenses/by−nc−sa/2.5/hu/) feltételei szerint szabadon másolható, idézhető, sokszorosítható. A köteteink honlapunkról letölthetők. Éljen jogaival!

HU ISSN 2063-8361

ISBN 978 963 7341 94 6

Borítóterv: Szilágyi N. Zsuzsa

Tördelte : Hegedüs Béla

Letöltés egyben

Különnyomatok

(címnegyed + tanulmány + teljes kötet irodalomjegyzéke)

A Hagyományfrissítés az MTA Bölcsészeudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete XIX. Századi Osztályának könyvsorozata, melynek kötetei egy-egy . századi magyar irodalmi szövegről közölnek tanulmányokat. A vizsgálat tárgyául olyan írásműveket választunk, amelyek közvetlen vagy közvete módon jelenkori önértelmezésünk alapszövegeivé váltak, vagy éppen a kánonon kívülről járultak hozzá a hagyomány rendszerének alakulásához. A Hagyományfrissítés címben implikált szemléletmód szerint – vállalva a hagyományban való benneállás és a róla folytato beszéd egyidejűségével járó módszertani kételyeket – lehetséges kritikai-elemző módon megszólalnunk a sajátnak érze örökségről.

Tartalom

Vélemény, hozzászólás?