Építész a kőfejtőben – Architect in the Quarry

november 25th, 2010 § 0 comments

Épí­tész a kő­fej­tő­ben: Ta­nul­má­nyok Dá­vid­há­zi Pé­ter hat­va­na­dik születésnapjára
Ar­chi­tect in the Qu­ar­ry: Stu­di­es Pre­sen­ted to Pé­ter Dá­vid­há­zi On His Six­ti­eth Birthday

szerk./edited by

Hi­tes Sán­dor, Tö­rök Zsuzsa

Bu­da­pest, rec.iti, 2010

978–963-7341–87‑8

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?