10

2017. december 5. § 0 hozzászólás

Ked­ves Barátaim,

ma 10 éves a re­ci­ti, le­ány­ko­ri ne­vén a rec.iti.
Kö­szö­net szer­ző­ink­nek, ol­va­só­ink­nak, tá­mo­ga­tó­ink­nak, de ma min­den­ki más előtt ko­ráb­bi és je­len­le­gi szerkesztőinknek.

Üd­vöz­let­tel,
He­ge­düs Béla.