Török Zsuzsa recenziója a magyar nyelvű Mikes-tanulmánykötetről

2013. május 7. § 0 hozzászólás

recenzió

Író a száműzetésben: Mikes Kelemen, szerk. Tüskés Gábor, Budapest, Universitas, 2012 (Historia litteraria, 28).

Mikes Kelemen halálának 250. évfordulója alkalmából az MTA Irodalomtudományi Intézete Literaturtransfer und Interkulturalität im Exil: Das Werk von Kelemen Mikes im Kontext der europäischen Aufklärung címmel nemzetközi tudományos konferenciát rendezett 2011. október 12–15. között. A tanácskozás fő célja Mikes életművének jobb megismerése mellett a Mikes-kutatás eredményeinek nemzetközi összefüggésbe helyezése volt. A konferencián elhangzott előadások 2012-ben egy magyar és egy többnyelvű (angol, német, francia) tanulmánykötetbe szerkesztve jelentek meg. A recenzió a magyar nyelvű tanulmánykötet eredményeit ismerteti.


» Tovább a teljes szövegre «

No tags for this post.

Török Zsuzsa könyvéről

2012. január 18. § 0 hozzászólás

Autoreferátum

Török Zsuzsa, Petelei István és az irodalom sajtóközege (Média- és társadalomtörténeti elemzés), Budapest, Ráció Kiadó, 2011.

A 19. század második fele és a századforduló irodalmának egyik képviselője, a marosvásárhelyi születésű Petelei István (1852–1910) leginkább novelláskötetei alapján ismert a magyar irodalomban. Novellisztikáját azonban, akárcsak kortársai esetében, a 19. század második felének sajtóirodalma is befolyásolta. A monográfia média- és társadalomtörténeti szempontokat érvényesítve mutatja be az írói pályának a különböző publikációs közegekkel való kapcsolatát, figyelemmel kíséri az irodalomhasználat adott történeti kontextusához való igazodás, az olvasóközönséggel való kapcsolatteremtés, az írói pályán való érvényesülési stratégiák és az irodalomhoz való viszonyban szerepet játszó szocializációs környezet kérdését.

No tags for this post.