Ezredfordulós dráma proszeminárium: Hutvágner Éva és Varga Kinga könyvismertetése

2014. december 26. § 0 hozzászólás

könyvismertetés

P. Mül­ler Pé­ter: A ma­gyar drá­ma az ez­red­for­du­lón, L’Harmattan Ki­adó, 2014.

P. Mül­ler Pé­ter kö­te­te a ma­gyar drá­ma ez­red­for­du­lós tör­té­ne­tét írja meg, ám hang­sú­lyo­zot­tan drá­ma­tör­té­ne­ti és nem szín­ház­tör­té­ne­ti mun­kát tart ke­zé­ben az ol­va­só.
» To­vább a tel­jes szövegre «

No tags for this post.