Bodrogi Ferenc Máté könyvéről

2013. április 23. § 0 hozzászólás

autoreferátum

Bod­ro­gi Fe­renc Máté, Ka­zin­czy arca és a csi­szolt­ság nyel­ve: egy ön­rep­re­zen­tá­ció disz­kur­zív hát­te­re, Deb­re­cen, Deb­re­ce­ni Egye­te­mi Ki­adó, 2012 (Cso­ko­nai Könyv­tár, 51).

bfm
» To­vább a tel­jes szövegre «

No tags for this post.